10 jul 2020 19:35

Verlenging van het mandaat van de administrateur-generaal van de HVW

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van ministerieel besluit goed dat het mandaat van de adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) verlengt.

De periode waarop de derde verlenging van het mandaat van Luc Meerkens als administrateur-generaal van de HVW betrekking heeft, eindigt op 21 juli 2020. Het Beheerscomité van de HVW heeft de minister van Werk gevraagd om het mandaat van Luc Meerkens verder te verlengen tot er een nieuwe adjunct-administrateur-generaal wordt benoemd.

Zijn mandaat wordt dus met zes maanden verlengd vanaf 22 juli 2020.