16 jul 2021 17:54

Verlenging van het mandaat van de leden van de Federale Adviesraad voor ouderen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke en minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de verlenging van het mandaat van de leden van de Federale Adviesraad voor ouderen (FAVO).

Het ontwerp voorziet in de verlenging van het mandaat van de leden van de FAVO met een periode van één jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.