30 jun 2023 17:06

Verlenging van het mandaat van de Nederlandstalige ombudsman voor Energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed over de verlenging van het mandaat van een lid van de ombudsdienst voor energie.

Eric Houtman werd in 2009 benoemd als Nederlandstalige ombudsman voor Energie. Zijn mandaat wordt hernieuwd voor een periode van vijf jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.