27 jan 2023 16:30

Verlenging van het mandaat van de voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van ministerieel besluit goed dat het mandaat van de voorzitter van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu verlengt. 

Het mandaat van de heer Dirk Ramaekers wordt verlengd met 6 maanden, tot 31 juli 2023.