11 dec 2014 16:21

Verlenging van het vangnetmechanisme op het vlak van energieprijzen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie-Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het vangnetmechanisme zowel voor elektriciteit als voor gas verlengt. 

Het vangnetmechanisme werd ingevoerd op 1 januari 2013 om residentiële klanten en kmo's te beschermen door de weerslag van de volatiliteit van de energieprijzen te omkaderen. Het ontwerp van koninklijk besluit wil dat mechanisme met drie jaar verlengen. Het mechanisme wordt enkel toegepast voor zover de bescherming van de consumenten onvoldoende is, rekening houdend met de voorwaarden voor transparantie en concurrentievermogen op de elektriciteits- en/of aardgasmarkt. Het is onderworpen aan een monitoring en een jaarlijks verslag van de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas  (CREG) en van de Nationale Bank van België. 

De ministerraad belast de minister van Energie anderzijds met het opstarten in 2015 van een grondige reflectie over het vangnetmechanisme en de stopzetting ervan op 31 december 2017, overeenkomstig het regeerakkoord. 

ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van het mechanisme ingesteld door artikel 20 bis van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, en ingesteld door artikel 15/10 bis van de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen