15 sep 2023 16:37

Verlenging van het verbod op het gebruik van TikTok voor overheidspersoneel

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van omzendbrief goed dat het tijdelijk verbod op het gebruik van de applicatie TikTok op diensttoestellen van het federaal overheidspersoneel verlengt.

Op basis van adviezen van de Veiligheid van de Staat en het Centrum voor Cybersecurity België, nam de Nationale Veiligheidsraad van 14 september 2023 voor de federale overheid de volgende beslissingen:

  • een verlenging van het verbod op de installatie en het gebruik van de applicatie op diensttoestellen
  • de verlenging van de aanbeveling om de applicatie niet te installeren op persoonlijke toestellen met toegang tot interne federale overheidsnetwerken -en systemen, en om deze te verwijderen indien reeds geïnstalleerd

Het verbod zal opnieuw geëvalueerd worden na 6 maanden.