24 sep 2021 13:53

Verlenging van het verlaagde btw-tarief op mondmaskers en hydroalcoholische gels

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verlenging van het verlaagde btw-tarief van 6% op mondmaskers en hydroalcoholische gels met drie maanden.

De bedoeling van het ontwerp is om de continuïteit in de toepassing van dit verlaagde btw-tarief voor die goederen te verzekeren. Deze maatregel draagt bij tot de ondersteuning van de beschermingsmiddelen die nodig zijn ter preventie van de verspreiding van COVID-19. De tijdelijke verlenging beoogt de periode van 1 oktober t.e.m. 31 december 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven met betrekking tot mondmaskers en hydroalcoholische gel