18 jul 2020 09:27

Verlenging van ontwikkelingssamenwerkingsprogramma's in Oeganda en de Palestijnse gebieden

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord met het verhogen van de begrotingsenveloppe voor de overheidsprogramma's voor ontwikkelingssamenwerking met Oeganda en de Palestijnse gebieden.

Er wordt voorgesteld om de begrotingsenveloppe voor deze twee partnerlanden te verhogen, zodat het programma kan worden voortgezet tijdens de voorbereiding van een nieuwe landenportefeuille, waarover de volgende regering een beslissing zal nemen.

Voor deze twee landen is het de bedoeling om het uitgaveniveau van Enabel tot eind 2022 op hetzelfde niveau te houden als de afgelopen jaren. Deze enveloppen moeten het ook mogelijk maken om een antwoord te bieden op de sociaaleconomische gevolgen van de COVID-19-crisis.