24 nov 2023 16:06

Verlenging vergunning voor de bestrijding van piraterij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed ter vernieuwing van een vergunning voor de bestrijding van piraterij.

Sedert de inwerkingtreding van de wet houdende diverse maatregelen voor de bestrijding van maritieme piraterij, kan er beroep gedaan worden op maritieme veiligheidsondernemingen om de schepen die de Belgische vlag dragen tegen piraterij te beschermen. Deze activiteiten van toezicht, bescherming en beveiliging van schepen kunnen enkel worden toegestaan in zeegebieden waar er een hoog risico is op piraterij.

De vergunning van de onderneming Port2Port LPC France voor deze activiteiten wordt verlengd voor een periode van drie jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.