04 jun 2022 08:09

Verlenging voorschriftrecht voor griepvaccins

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de verlenging van het voorschrijfrecht van apothekers voor griepvaccins.

Het voorschrijfrecht van apothekers voor griepvaccins, ingevoerd met oog op het griepseizoen 2021-22, treedt normaliter buiten werking op 30 september 2022 maar wordt voor onbepaalde duur verlengd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot verlenging van het voorschrijfrecht van apothekers voor griepvaccins