19 dec 2002 16:00

Verloving van Prins Laurent

De Ministerraad kwam vandaag, donderdag 19 december 2002, samen onder het voorzitterschap van de Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad kwam vandaag, donderdag 19 december 2002, samen onder het voorzitterschap van de Eerste Minister Guy Verhofstadt.

Hij keurde de verloving goed van Prins Laurent met Mejuffrouw Claire Coombs. De Eerste Minister Guy Verhofstadt feliciteerde Prins Laurent en zijn verloofde en wenste hen namens de hele federale regering het allerbeste en een gelukkige toekomst. VOOR MEER INFORMATIE Secretariaat van de Eerste Minister Wetstraat 16 - 1000 Brussel Persattachés: Miguel Chevalier en Alain Gerlache Tel.: 02 / 501.02.11 - Fax: 02 / 513.72.62 Zie ook site monarchie: http://www.monarchie.be