03 mrt 2023 11:33

Vermindering van biociden: Zakia Khattabi plaatst België bij de meest ambitieuze Europese landen

De federale minister van Milieu, Zakia Khattabi, heeft vandaag haar federaal plan voor de vermindering van biociden voorgesteld aan de ministerraad. Het door de regering-Vivaldi goedgekeurde ontwerp van koninklijk besluit is gebaseerd op het voorzorgsbeginsel en beoogt een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens, dier en milieu, met bijzondere aandacht voor de bescherming van kwetsbare groepen.

Biociden zijn overal aanwezig: in de hydroalcoholische gel die we gebruiken om onze handen te desinfecteren, in insecticiden, in houtverduurzamingsmiddelen, enz. Ze kunnen een reëel risico vormen voor de gezondheid van mens en dier en een negatief effect hebben op het milieu. Bovendien zijn jonge kinderen en zwangere vrouwen het meest kwetsbaar voor deze gevaren.

Met dit Koninklijk Besluit vult België de bestaande Europese wetgeving aan en is het samen met Nederland en Frankrijk een voorloper op het gebied van de vermindering van biociden. Het federaal plan bestaat uit 18 maatregelen verdeeld over de volgende thema’s; informatie en bewustmaking, kennis over blootstelling aan biociden en gezondheidseffecten, specifieke stoffen en toepassingen, markttoezicht op biociden, regulering van de biocidenmarkt en controle en rapportering.

Sinds het begin van haar mandaat, pleit Minister Khattabi voor een milieu dat vrij is van toxische stoffen op internationaal, Europees en Belgisch niveau. “We moeten streven naar chemische stoffen die vanaf de ontwerpfase veilig en duurzaam zijn. Dit plan, deze strategie inzake biociden, is één van de federale instrumenten om deze ambitie te realiseren. Er zal regelmatig toezicht worden gehouden, zodat ik ervoor kan zorgen dat deze maatregelen zo snel mogelijk worden uitgevoerd”, besluit ze.