20 jul 2023 20:08

Vermindering van de roerende voorheffing op staatsbons

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van amendement aan het voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen goed over een lagere roerende voorheffing voor staatsbons.

Om banken te stimuleren om hun spaarboekjes aantrekkelijker te maken en burgers een interessant alternatief te bieden, wordt de roerende voorheffing voor particulieren verlaagd van 30% naar 15% voor staatsbons van één jaar, uitgegeven van 1 juli tot en met 31 december 2023.

Door de roerende voorheffing te verlagen, wordt het netto rendement hoger dan de totale rente van het meest renderende spaarboekje op de markt.

Het ontwerp van amendement wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.