23 nov 2007 14:43

Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen

Goedkeuring van een contract met Yash Papers Ltd in het kader van de eerste JI/CDM tender voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (CDM-project *)

Goedkeuring van een contract met Yash Papers Ltd in het kader van de eerste JI/CDM tender voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (CDM-project *)

De ministerraad keurde een contract** met Yash Papers Ltd, een Indisch bedrijf, goed voor een project dat bijdraagt tot de reductie van broeikasgassen. Dankzij het project kan men elektriciteit produceren door cogeneratie uit biomassa en industriële biomassa residuen. Die extra elektriciteit dient voor eigen gebruik in de papierfabriek. Het project steunt de tewerkstelling in de omgeving en ook vier scholen. De ministerraad had op 1 juni al aan de minister van Leefmilieu toestemming gegeven om te onderhandelen over het contract. Maar omdat de ministerraad toen in een periode van voorzichtige zaken handelde, besliste hij het onderhandelde contract later opnieuw te bekijken. Het project is een van de projecten die in het kader van de eerste JI/CDM tender onderhandeld werden. De federale overheid heeft zich geëngageerd om voor de periode van 2008 tot 2012 12,3 Mton CO2 equivalenten aan te kopen. *CDM: clean development mechanism ** emission reduction purchase agreement