13 dec 2019 16:11

Vermindering van het aantal nationale voorschriften in de Spoorcodex

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit belast met de NMBS François Bellot een voorontwerp van wet goed dat de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex wijzigt.

Het voorontwerp wijzigt het regelgevend kader over de nationale veiligheids- en technische voorschriften om de vermindering van deze voorschriften mogelijk te
maken en om de interoperabiliteit binnen de Europese Unie te verbeteren. Het doet dit onder impuls van het Spoorwegbureau van de Europese Unie en van de Europese Commissie.

De doelstelling om het aantal nationale voorschriften te verminderen (op nationaal niveau opgenomen in een 'plan tot vermindering van de nationale voorschriften') heeft haar oorsprong in artikel 8 van de Europese richtlijn 2004/49/EC over veiligheid op de communautaire spoorwegen, eveneens overgenomen door de richtlijn 2016/798 over veiligheid op het spoor, die de herziening ervan verzekert.

Dit voorontwerp beoogt het plan tot vermindering van de nationale voorschriften, zoals goedgekeurd op 14 april 2016, uit te voeren. De Belgische Staat heeft zich dus geëngageerd ten aanzien van het Spoorwegbureau van de Europese Unie en ten aanzien van de Europese Commissie om het voornoemde plan uit te voeren tegen 15 juni 2020.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.