05 mei 2017 17:37

Vernieuwing van de vergunning voor de maritieme veiligheidsonderneming OÜ ESC

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed de vergunning voor de maritieme veiligheidsonderneming OÜ ESC te vernieuwen voor activiteiten om tegen piraterij te strijden ten voordele van de geregistreerde eigenaar of exploitant.

Volgens de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen voor de bestrijding van maritieme piraterij, kan er beroep gedaan worden op maritieme veiligheidsondernemingen om schepen die de Belgische vlag dragen tegen piraterij te beschermen. Deze activiteiten van toezicht, bescherming en beveiliging van schepen kunnen enkel worden toegestaan in zeegebieden waar er een hoog risico is op piraterij.

De onderneming OÜ ESC heeft een aanvraag ingediend voor de vernieuwing van de vergunning om diensten van toezicht, bescherming en veiligheid aan boord van schepen in de strijd tegen piraterij te kunnen leveren. De duur van de vergunning wordt vastgelegd op drie jaar. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.