03 mrt 2023 16:01

Vernieuwing van het mandaat van de gedelegeerd bestuurder van de NMBS

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS.

Het ontwerp voorziet in de vernieuwing van het mandaat van Sophie Dutordoir voor zes jaar, vanaf 7 maart 2023.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.