14 feb 2020 14:53

Vernieuwing van mandaten bij de wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Nathalie Muylle drie ontwerpen van koninklijk besluit goed die mandaten vernieuwen bij de drie wetenschappelijke comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen (INR).

De ontwerpen benoemen de volgende personen als lid van de wetenschappelijke comités van het INR:

  • bij het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen: Rudi Acx (voorzitter), Béatrice Thiry, Murielle Pluym, Kris Blancke, Caroline Hambye en Filip Vanhorebeek
  • bij het wetenschappelijk comité voor de economische begroting: Philippe Donnay (voorzitter), Filip Vanhorebeek, Anja Termote, Vincent Vanesse, Sarah Cheliout, Geert Langenus, Michel DeffetThierry Lenoir, Griet Malfroy, Valérie Gilbert, Hugo Boonaert en Bernard Remy
  • bij het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen: Kris Van Cauter (voorzitter), Vanessa Baugnet, Gina Gentil, Philippe Mauroy, Evelien Vanalme, Michel Deffet en Philippe Dujardin

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de nationale rekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen

Ontwerp van koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen opgericht bij het Instituut voor de nationale rekeningen