04 dec 2020 19:10

Vernieuwing wetenschappelijk comité bij het FAVV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vernieuwing van de leden van het wetenschappelijk comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel de 22 leden van het wetenschappelijk comité met ingang van 25 januari 2021 te benoemen voor een hernieuwbare periode van vier jaar, om de huidige leden, waarvan het mandaat op 24 januari afloopt, te vervangen.

Het wetenschappelijk comité wordt geraadpleegd over alle wetsontwerpen en ontwerpen van koninklijke besluiten betreffende de risico-evaluatie en het risicobeheer in de voedselketen, met uitzondering van de omzetting van Europese richtlijnen. Ook wordt er op hen beroep gedaan om adviezen of spoedige raden te geven om risico-evaluaties en aanbevelingen te doen aan de risicomanagers voor onderwerpen die geheel of gedeeltelijk onder de bevoegdheid van het FAVV vallen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.