16 nov 2004 11:00

Verouderde wetten

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, stemde de Ministerraad in met een voorontwerp van wet dat verouderde wetten afschaft.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Vincent Van Quickenborne, Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, stemde de Ministerraad in met een voorontwerp van wet dat verouderde wetten afschaft.

Zo moeten blinden en slechtzienden voortaan de burgemeester geen toestemming meer vragen om een blindenstok te gebruiken. Ook mogen particulieren voor het eerst sinds 1791 witte affiches op een wettelijke manier ophangen. Het verbod op duel wordt opgeheven. De wetgeving op militaire duiven of spionageduiven wordt afgeschaft. Ten slotte zal men 4.000 attesten van goed gedrag en zeden niet meer moeten ophalen.