23 dec 2011 10:50

Verpleegkundigen

Premies en loontoeslagen voor verpleegkundigen

Premies en loontoeslagen voor verpleegkundigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat premies toekent voor titels, bijzondere beroepsbekwaamheden en onregelmatige prestaties van verpleegkundigen. De maatregel voert het attractiviteitsplan voor het beroep van verpleegkundige in bepaalde federale gezondheidssectoren uit. 

In het kader van het attractiviteitsplan voor het beroep van verpleegkundige dat in 2009 werd ingevoerd, ontvangen verpleegkundigen sinds 1 januari 2010 twee financiële voordelen: 

  • een jaarlijkse premie die het volgen van specifieke opleidingen bevordert: verpleegkundigen die over een titel of een beroepsbekwaamheid beschikken: intensieve zorg en spoedgevallenzorg, oncologie, geriatrie, ontvangen een jaarlijkse premie tussen 500 en 2.240 euro netto 
  • een toeslag voor avondprestaties vanaf 19 uur. Die loontoeslag - die overeenstemt met de toeslag voor nachtprestaties - geldt niet alleen voor de verpleegkundigen maar ook voor de zorgkundigen in de verzorgingstehuizen en de opvoeders in de psychiatrische instellingen.

Als gevolg van het annulatieberoep dat een federatie van privérusthuizen heeft ingediend, zal een arrest van de Raad van State binnenkort de bepalingen van het koninklijk besluit van 22 juni 2010 dat de toekenning van deze financiële voordelen regelt, opheffen.

Om die toestand te vermijden keurde de ministerraad een nieuw ontwerp van koninklijk besluit goed dat de situatie regulariseert. Dat nieuwe besluit zal op hetzelfde ogenblik als het annulatiearrest van de Raad van State in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Er zal dus geen onderbreking zijn in de betaling van de loontoeslagen en premies.