27 jan 2012 18:20

Verpleegkundigen

Vergoeding voor de continue opleiding van verpleegkundigen.

De ministerraad beslist op voorstel van minister van Sociale Zekerheid en Volksgezondheid Laurette Onkelinx, verpleegkundigen een vergoeding toe te kennen voor het volgen van een continue opleiding.

De vergoeding bedraagt 175 euro per jaar en wordt toegekend aan:

  • de loontrekkende en zelfstandige verpleegkundige die in hoofdberoep als thuisverpleegkundige werkt;
  • en die een tegemoetkoming van het RIZIV ontvangt voor het gebruik van een softwarepakket.

De verpleegkundige moet in het jaar voor de aanvraag een opleiding volgen van ten minste vijf uur, waarvan twee uur over de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen of over andere bepaalde reglementeringen van de thuisverpleging.

De maatregel is een eerste aanzet tot een accrediteringssysteem voor thuisverpleegkundigen in België en heeft als doel de zorgkwaliteit en de facturatie van de verzorging te verbeteren.