10 jun 2008 16:51

Verplichte identificatie van paarden: tolerantieperiode tot 31 december

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid

Sabine Laruelle, minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid, voert voor de paardensector een tolerantieperiode van 6 maanden in bij de verplichte identificatie van paarden. Zo speelt ze in op een aantal problemen waarmee de sector te kampen heeft.

In overeenstemming met het koninklijk besluit van 16 juni 2005 betreffende de identificatie en de encodering van de paarden in een centrale gegevensbank moeten alle paarden die op het Belgisch grondgebied verblijven op 1 juli 2008 worden geïdentificeerd. Ondanks de uitsteltermijn moeten paardenhouders evenwel ten laatste tegen 1 juli 2008 een identificatieaanvraag indienen bij de Belgische Confederatie van het Paard (BCP).

De identificatie gebeurt via de inplanting van een microchip door een erkende dierenarts-identificeerder. De paarden krijgen een paspoort en worden door de BCP in een centrale gegevensbank geregistreerd.

Minister Laruelle benadrukt het belang van de verplichte identificatie van paarden (traceerbaarheid, diefstal).

Paardeneigenaars vinden het aanvraagformulier voor identificatie op de website www.idpaarden.be of via 083 23 40 91 of 016 89 94 10.
De lijst met erkende dierenartsen-identificeerders is te raadplegen op www.idpaarden.be en www.health.fgov.be.