28 dec 2023 10:36

Verplichte rapportering door platformexploitanten over verkopen op hun platform vanaf begin januari 2024 via MyMinfin

Begin januari 2024 is de e-service  DPI-DAC7 beschikbaar  binnen MyMinfin. Via die e-service kunnen de  platformexploitanten hun inlichtingen over 2023 doorsturen naar de FOD Financiën en dat moet  ten laatste op 31 januari 2024. 

Een Europese richtlijn omgezet in een Belgische wet verplicht platformexploitanten om informatie te verzamelen over verkopers op hun platform en deze informatie te rapporteren aan de FOD Financiën.

Deze inlichtingen gaan  over de inkomsten van verkopers uit  commerciële activiteiten zoals verhuur van onroerend goed, verlening/verrichting van persoonlijke diensten, verkoop van goederen en verhuur van alle soorten vervoer via digitale platformen.

De rapportering moet gebeuren voor verkopers die  via het platform minstens 30 verkopen hebben verricht of voor in totaal meer dan 2.000 € aan transacties deden. 

De FOD Financiën zal die inlichtingen gebruiken voor risicoanalyses en het ondersteunen van fiscale controles en moet op haar beurt op internationaal niveau de relevante inlichtingen uitwisselen die de platformexploitanten in België melden.

Zie de website van de FOD Financiën > e-services > DPI-DAC7.