18 nov 2011 12:56

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Bijdrage van de farmaceutische ondernemingen bij overschrijding van het geneesmiddelenbudget 2011

Bijdrage van de farmaceutische ondernemingen bij overschrijding van het geneesmiddelenbudget 2011

De ministerraad legt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx het percentage vast van het voorschot op de subsidiaire heffing die farmaceutische ondernemingen moeten betalen voor de overschrijding van het gobale budget voor geneesmiddelen 2011.  

De overschrijding van het budget bedraagt 83,326 miljoen euro. De farmaceutische ondernemingen betalen een voorschot van 2,75% van hun omzet voor terugbetaalbare geneesmiddelen in 2010 (na aftrek van de vrijstellingen).

De subsidiaire heffing is het bedrag dat de farmaceutische ondernemingen betalen, wanneer de technische ramingen van het RIZIV in september een overschrijding van het budget vaststellen*. Ze betalen de overschrijding terug met een voorschot in het lopende jaar, op basis van de omzet van het vorige jaar, en het saldo op basis van de omzet van het lopende jaar.

De ministerraad legt ook de gedeeltelijke vrijstelling vast voor de geforfaitariseerde geneesmiddelen in ziekenhuizen. 

 * punt 15° undecies van art. 191 van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.