23 jan 2009 10:10

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Geneeskundige verzorging voor kinderen en hun begeleiders uit Gaza

Geneeskundige verzorging voor kinderen en hun begeleiders uit Gaza

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd dat de categorie van gerechtigden 'residenten' in de wet op de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging uitbreidt tot de kinderen die tijdens gevechten in de Gaza-strook gewond werden en voor verzorging naar België zijn overbracht. Het ontwerp breidt de categorie van rechthebbenden uit tot de kinderen die na 14 januari 2009 in België aankwamen en die jonger waren dan 18 jaar op dat moment. 

De kinderen en hun begeleiders worden ingeschreven als gerechtigde 'residenten' bij een verzekeringsinstelling op basis van het visum dat ze omwille van humanitaire redenen ontvangen en zullen tijdens hun verzorging recht hebben op geneeskundige verzorging. Het remgeld wordt betaald door de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

(*) ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van art 128quinquies van het kb van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.