25 sep 2009 12:58

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Remgeld voor twee nieuwe verstrekkingen in de geriatrie vastgelegd

Remgeld voor twee nieuwe verstrekkingen in de geriatrie vastgelegd

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het remgeld vastlegt voor twee nieuwe verstrekkingen in de geriatrie.

De verstrekkingen bestaan uit de raadpleging in de spreekkamer van de geneesheer-specialist in de geriatrie (102896) en de raadpleging in de spreekkamer van de geaccrediteerde geneesheer-specialist in de geriatrie (102911). Het remgeld wordt vastgelegd op 40% van het ereloon. De rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming betalen 2,45 euro. Voor een raadpleging bij een geaccrediteerde geneesheer betalen ze geen remgeld. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.