03 dec 2010 11:08

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Indexering van financiële tegemoetkoming voor huisartsenkringen

Indexering van financiële tegemoetkoming voor huisartsenkringen

De financiële tegemoetkoming voor de huisartsenkringen wordt geïndexeerd. De ministerraad heeft  op initiatief van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit hierover goedgekeurd. 

De erkende huisartsenkringen die een centraal oproepnummer gebruiken of die in gemeenten met lage bevolkingsdichtheid actief zijn, ontvangen een basis- en een aanvullende financiering van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzekering. De bedragen die hiervoor worden uitgetrokken worden aangepast aan de gezondheidsindex.