04 sep 2009 12:02

Verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Remgeld voor zeven nieuwe verstrekkingen in de psychiatrie en neuropsychiatrie vastgelegd

Remgeld voor zeven nieuwe verstrekkingen in de psychiatrie en neuropsychiatrie vastgelegd

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat het remgeld vastlegt voor zeven nieuwe verstrekkingen in de psychiatrie en de neuropsychiatrie.

De verstrekkingen bestaan uit het toezicht door een specialist in de psychiatrie op een patiënt in intensieve behandeling of door een specialist in neuropsychiatrie of psychiatrie op een patiënt die gehospitaliseerd is in een dienst voor psychogeriatrie. Het remgeld wordt vastgelegd op 20% van het ereloon met een maximum van 4,96 euro per verstrekking. De rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming moeten geen remgeld betalen.

Het ontwerp schrijft ook voor dat de rechthebbenden geen remgeld moeten betalen voor de erelonen voor het pluridiscipinaire overleg op de verpleegafdeling onder leiding van een geneesheer-specialist voor psychiatrie, ongeacht of hij geaccrediteerd is of niet.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.