31 aug 2018 17:57

Verplichtingen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen voor verenigingen en stichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Wetboek van verenigingen en vennootschappen en de wet tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalen met betrekking tot de giften en de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen.

De regering is van oordeel dat het noodzakelijk is om de transparantie inzake de financiering van verenigingen in de vorm van giften die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor het buitenland te verbeteren. Dit is noodzakelijk om verschillende vormen van criminaliteit, zoals oplichting, witwassen en financiering van terrorisme te kunnen voorkomen en te kunnen bestrijden. De Financiële Actiegroep (GAFI-FATF) heeft in haar ‘mutual evaluation report’ van april 2015 aanbevolen om de financiële transparantie binnen de non-profitsector dringend te versterken.

Het voorontwerp voorziet in de veralgemeende neerleggingsplicht voor de jaarrekeningen van verenigingen en stichtingen, ongeacht hun grootte, bij de Balanscentrale van de Nationale Bank van België. Daarnaast voorziet het voorontwerp in de verplichting voor alle verenigingen en stichtingen om een register van de inkomende en uitgaande giften van en naar het buitenland bij te houden. De veralgemeende digitale neerlegging vervangt de bestaande neerlegging ter griffie en betekent zodus een administratieve vereenvoudiging.

Die verplichting heeft betrekking op de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en stichtingen van Belgisch recht en de verenigingen en stichtingen van buitenlands recht die een bijkantoor hebben opgezet op het Belgische grondgebied.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.