07 dec 2018 16:54

Verplichtingen omtrent verwerking van passagiersgegevens opgelegd aan vervoerders en reisoperatoren - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en minister van Mobiliteit François Bellot in tweede lezing twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de verplichtingen opgelegd aan hogesnelheidstreinvervoerders en -ticketverdelers (HST) en busvervoerders op in het kader van de verwerking van passagiersgegevens door de vervoerders en reisoperatoren in de verschillende transportsectoren.

De ontwerpen werden aangepast aan het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State. Ze werken de volgende verplichtingen van enerzijds de HST-vervoerders en -ticketverdelers (High Speed Train) en anderzijds de busvervoerders nader uit:

  • de gegevens die verstuurd moeten worden
  • de tijdstippen waarop deze dienen te gebeuren
  • het versturen van accurate gegevens uiterlijk bij de laatste doorgifte
  • de conformiteitscheck voor het verzekeren van correcte data
  • de notificatieprocedure
  • de modaliteiten van de doorgifte van gegevens

De ontwerpen hanteren het systeem van de dubbele notificatie waarbij de HST-vervoerders en -ticketverdelers, en de busvervoerders voor de verplichting van de doorgifte van hun passagiersgegevens een eerste notificatiebrief, getekend door de minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken en de minister van Mobiliteit, zullen ontvangen. Deze notificatiebrief zal begeleid worden door implementatierichtlijnen. Ze zullen vervolgens een tweede notificatiebrief ontvangen voor het uitvoeren van de conformiteitscheck, eveneens met de implementatierichtlijnen.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de HST-vervoerders en de HST-ticketverdelers

Ontwerp van koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 25 december 2016 betreffende de verwerking van de passagiersgegevens, houdende de verplichtingen opgelegd aan de busvervoerders