27 sep 2019 17:31

Verschillende fiscale bepalingen en bepalingen over de Federale Culturele Instellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo en minister belast met de Federale Culturele Instellingen Didier Reynders een voorontwerp van wet goed dat verschillende fiscale bepalingen en bepalingen over de Federale Culturele Instellingen omvat.

Het ontwerp bevat diverse fiscale bepalingen die noodzakelijk zijn vanuit een technisch of operationeel standpunt om een efficiënte inning van belastingen te waarborgen.

Het ontwerp richt ook een commissie op die opleidingen erkent die voldoen aan de kwaliteitsnormen voor de aflevering van een bewijs van voldoende vak- of beroepsbekwaamheid. De introductie van dergelijke opleidingen door opleidingsverstrekkers versterkt het competentieniveau van marktdeelnemers die samenwerken met douaneautoriteiten.

Ten slotte creërt het ontwerp ook een wettelijke basis binnen de twee organieke wetten van de Muntschouwburg en het Nationaal Orkest van België voor de oprichting van dochterondernemingen in het kader van het Tax Shelter-regime.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet houdende diverse fiscale bepalingen, houdende oprichting van een commissie voor de erkenning van gespecialiseerde opleidingen met betrekking tot de reglementering inzake douane en accijnzen in België en betreffende de Koninklijke Muntschouwburg en het Nationaal Orkest van België