05 apr 2019 22:46

Verslag op het einde van de legislatuur over de uitvoering van gender mainstreaming op het federale niveau

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Gelijke Kansen Kris Peeters akte van het verslag op het einde van de legislatuur over de uitvoering van gender mainstreaming op het federale niveau.

Het verslag op het eind van de legislatuur vestigt de aandacht op wat de regering en administraties in het kader van de gendermainstreamingwet en het federale gendermainstreamingplan verwezenlijkt hebben tijdens de legislatuur. Het omvat:

  • een verslag van de regering over de tenuitvoerlegging van de gendermainstreamingwet van 12 januari 2007
  • een verslag van de ministers van Gelijke Kansen en van Ontwikkelingssamenwerking over het beleid gevoerd in overeenstemming met de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie, die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad

De conclusies van het verslag van de regering vatten samen wat de voornaamste vorderingen zijn op het vlak van de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen uit het federale gendermainstreamingplan. De conclusies vatten ook samen wat er binnen de FOD’s, POD’s en het ministerie van Defensie verwezenlijkt werd om de uitvoering van gender mainstreaming te ondersteunen. Ze belichten eveneens de ondervonden moeilijkheden in het kader van de uitvoering van gender mainstreaming op het federale niveau en stellen de aanbevelingen voor die als doel hebben een antwoord te bieden op deze moeilijkheden.

Het rapport wordt voorgelegd aan het Parlement.