09 jun 2023 17:42

Verslag over de vermindering van het energieverbruik in overheidsgebouwen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akte van het verslag over de vermindering van het energieverbruik in de gebouwen van de federale overheidsdiensten.

De Regie der Gebouwen zet in een nota de resultaten uiteen van de toepassing van het Winterplan 2022 om het energieverbruik te verminderen. De nota vormt een tussentijds rapport dat een eerste overzicht biedt van het energieverbruik tijdens de maanden oktober tot december 2022, samen met een interpretatie van deze cijfers.

Het elektriciteitsverbruik daalde van 53,5 GWh naar 47,5 GWh, wat een vermindering van 11% betekent.

Het gasverbruik daalde van 92,7 GWh naar 79,5 GWh, een vermindering van 14% tegenover het gemiddelde van het vierde kwartaal in de afgelopen vijf jaar.

Deze resultaten liggen in lijn met de vooropgestelde doelstelling van een reductie van 15% in de periode oktober 2022 tot maart 2023.

De ministerraad zet het plan voort om het energieverbruik in de gebouwen van de federale overheid te verminderen, ook tijdens de zomerperiode. Daarnaast wordt de rapportage van het energieverbruik vanaf nu structureel gemaakt.