12 jan 2024 14:32

Verslag over de vermindering van het energieverbruik in overheidsgebouwen

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en staatssecretaris belast met de Regie der Gebouwen Mathieu Michel akte van het verslag over de vermindering van het energieverbruik in de gebouwen van de federale overheidsdiensten.

De Regie der Gebouwen zet in een nota de resultaten uiteen van de toepassing van het Winterplan 2022 om het energieverbruik te verminderen. De nota vormt een tussentijds rapport dat een overzicht biedt van het energieverbruik tijdens de periode 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023 en 1 april tot 30 september 2023, samen met een interpretatie van deze cijfers.

Periode 1 oktober 2022 tot 31 maart 2023

  • het elektriciteitsverbruik daalde van 126 GWh GWh naar 112 GWh, wat een vermindering van 10% betekent
  • het gasverbruik daalde van 323 GWh naar 285 GWh, een vermindering van 12%

Periode 1 april 2023 tot 30 september 2023

  • het elektriciteitsverbruik daalde van 108 GWh GWh naar 96 GWh wat een vermindering van 10% betekent
  • het gasverbruik daalde van 74 GWh naar 56 GWh, een vermindering van 24%

Deze resultaten liggen in lijn met de vooropgestelde doelstelling van een reductie van 15%.