10 jan 1997 16:00

Verslag van de Ministerraad van 10 januari 1997

De Ministerraad vergaderde vrijdag 10 januari 1997 op Hertoginnedal, +van 10.00 uur tot 13.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister +Jean-Luc Dehaene. * * * Vooreerst keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed waarbij twee vervangers worden voorgedragen voor de Raad van Bestuur bij de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel. ( persbericht 1 van 10/01/1997). In uitvoering van de begroting 1997 besprak de Ministerraad een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de toepassing van twee kaderwetten van 26 juli 1996. Beide wetten bevatten maatregelen ten gunste van de statutaire personeelsleden van de Regie voor Maritiem Transport. ( persbericht 2 van 10/01/1997). Ten slotte keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van wet goed die+ twee internationale verdragen bekrachtigen.( persbericht 3 van 10/01/1997). Verder heeft de Ministerraad een bespreking gewijd aan de Hoge Raad +voor de Justitie.