23 dec 1996 16:00

Verslag van de Ministerraad van 23 december 1996

De Ministerraad vergaderde op maandag 23 december 1996 in de +Wetstraat 16, van
12.00 uur tot 12.30 uur onder het voorzitterschap van Vice-Eerste +Minister en
Minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte.
De Ministerraad heeft de Koninklijke Besluiten goedgekeurd die de maatregelen
concretiseren in de gezondheidszorg. Deze maatregelen werden al aangekondigd
na afloop van de Ministerraad van vorige vrijdag. Ze zullen in werking treden
vanaf 1 januari 1997.

De Ministerraad vergaderde op maandag 23 december 1996 in de +Wetstraat 16, van 12.00 uur tot 12.30 uur onder het voorzitterschap van Vice-Eerste +Minister en Minister van Binnenlandse Zaken Johan Vande Lanotte. De Ministerraad heeft de Koninklijke Besluiten goedgekeurd die de maatregelen concretiseren in de gezondheidszorg. Deze maatregelen werden al aangekondigd na afloop van de Ministerraad van vorige vrijdag. Ze zullen in werking treden vanaf 1 januari 1997.