28 apr 1998 17:00

Verslag van de Ministerraad van 28 april 1998

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 28 april 1998 op Hertoginnedal van 12.00 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene.
*
* *
De Ministerraad keurde de mededeling goed die de Eerste Minister in de
namiddag in het Parlement zal uitspreken. ( persbericht 1 van
28/04/1998)
De Ministerraad nam ook kennis van de opmerkingen van de Gewesten en +van de
vakbonden over het voorontwerp van wet voor de wijziging van de nieuwe
gemeentewet, de provinciewet en het veldwetboek (politiehervormingen).

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 28 april 1998 op Hertoginnedal van 12.00 uur tot 12.30 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. * * * De Ministerraad keurde de mededeling goed die de Eerste Minister in de namiddag in het Parlement zal uitspreken. ( persbericht 1 van 28/04/1998) De Ministerraad nam ook kennis van de opmerkingen van de Gewesten en +van de vakbonden over het voorontwerp van wet voor de wijziging van de nieuwe gemeentewet, de provinciewet en het veldwetboek (politiehervormingen).