10 nov 1995 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 10 november 1995

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 10 november 1995, op Hertoginnedal van 10.00 uur tot 11.45 uur, onder het voorzitterschap van Vice-Eerste Minister Elio Di Rupo. In uitvoering van het Regeerakkoord keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot afschaffing van de doodstraf. ( persbericht 1 van 10/11/1995) De Ministerraad besliste tevens om voor 800 miljoen frank +compensatiesteun te verlenen aan de exportsectoren glasgroenteteelt en rundvlees. Deze landbouwsectoren zijn het zwaarst getroffen door de monetaire schommelingen van het voorjaar 1995 binnen de EU. ( persbericht 2 van 10/11/1995) * * * De Ministerraad keurde een ontwerp van Koninklijk Besluit goed dat de geconsolideerde jaarrekening van verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen reglementeert. Dit ontwerp zet de Europese Richtlijn 91/674/EEG van 19 december 1991 om in Belgisch recht. ( persbericht 3 van 10/11/1995) Tevens keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ waardoor informatici van het Adviesbureau voor organisatie en beheer worden toegelaten tot de rang van adviseur. ( persbericht 4 van 10/11/1995) Verder keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed over de vaststelling van de legersterkte voor 1996. ( persbericht 5 van 10/11/1995) Daarnaast besprak de Ministerraad de aanwending van 3 miljard frank +van het Veiligheidsfonds in 1996. Tevens nam de Ministerraad akte van het tussentijds verslag dat een overzicht geeft van de toepassing van de regeling van het wachtregister voor asielzoekers enerzijds en van het spreidingsplan van asielzoekers anderzijds. ( persbericht 6 van 10/11/1995) De Ministerraad keurde ook een voorontwerp van wet goed inzake de effectisering van schuldvorderingen. ( persbericht 7 van 10/11/1995) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed tot erkenning van culturele verenigingen die genieten van een belastingvrijstelling voor giften. ( persbericht 8 van 10/11/1995) Tot slot aanvaardde de Ministerraad de kandidatuur van de firma's +TELE DANMARK en SINGAPORE TELECOM als potentiële partners van BELGACOM. ( persbericht 9 van 10/11/1995)