12 apr 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 april 1999

De Ministerraad vergaderde op maandag 12 april 1999 in de Wetstraat 16 van 16.30 uur tot 18.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Na de Ministerraad gaf de Eerste Minister een persconferentie in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad besprak de opvolging van de beslissingen die vorige week werden genomen. Daarnaast ging de Ministerraad akkoord om een kern-bataljon paracommando's in te zetten voor de humanitaire operatie "Allied Harbour" in Albanië. Deze operatie wordt door de NAVO georganiseerd. (persbericht 1 van 12/04/1999)