12 jul 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 juli 1999

De Ministerraad vergaderde op maandag 12 juli 1999 in de Wetstraat 16 van 12 uur tot 13.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy
Verhofstadt.
De Ministerraad besprak de ministeriële bevoegdheden en de vasthechting van de
Regeringsleden aan de ministeriële departementen. Hij nam eveneens een aantal
materiële schikkingen i.v.m. de werking en de samenstelling van de
ministeriële kabinetten.
De Ministerraad nam ook kennis van de lijst van alle hangende dossiers bij de
Ministerraad, de Raad van State en het Parlement.

De Ministerraad vergaderde op maandag 12 juli 1999 in de Wetstraat 16 van 12 uur tot 13.45 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De Ministerraad besprak de ministeriële bevoegdheden en de vasthechting van de Regeringsleden aan de ministeriële departementen. Hij nam eveneens een aantal materiële schikkingen i.v.m. de werking en de samenstelling van de ministeriële kabinetten. De Ministerraad nam ook kennis van de lijst van alle hangende dossiers bij de Ministerraad, de Raad van State en het Parlement.