12 okt 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 12 oktober 1999

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 12 oktober 1999 in de Wetstraat+ 16 vanaf 09.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy +Verhofstadt. De Ministerraad keurde de federale beleidsverklaring goed bij de opening van de parlementaire zitting 1999-2000. De Eerste Minister las om 14.00 uur de federale beleidsverklaring voor in de Kamer. Daarna begaf hij zich naar de Senaat. Om 16.30 uur volgde een persbriefing. De tekst van de federale beleidsverklaring kan verkregen worden in het Informatiecentrum van de Federale Voorlichingsdienst (F.V.D.), Regentlaan 54 te 1000 Brussel (tel.: 02/514.08.00). De tekst kan ook worden geraadpleegd op de Internetsite van de federale overheid: http://belgium.fgov.be