13 okt 1998 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 13 oktober 1998

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 13 oktober 1998 in de Wetstraat 16 van 8.30 uur tot 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene.
De Eerste Minister zal om 14.00 uur de algemene beleidsverklaring bij de
opening van de parlementaire zittijd 1998-1999 uitspreken in het Parlement. De
documenten zullen beschikbaar zijn op de perstribune.
Om 16.00 zal de Eerste Minister een persconferentie geven in de perszaal van
het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat
4.

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 13 oktober 1998 in de Wetstraat 16 van 8.30 uur tot 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Eerste Minister zal om 14.00 uur de algemene beleidsverklaring bij de opening van de parlementaire zittijd 1998-1999 uitspreken in het Parlement. De documenten zullen beschikbaar zijn op de perstribune. Om 16.00 zal de Eerste Minister een persconferentie geven in de perszaal van het Kabinet van de Eerste Minister, verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4.