14 jul 1999 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 14 juli 1999

De Ministerraad vergaderde op woensdag 14 juli 1999 in de Wetstraat 16 van 8.10 uur tot 11.15 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.
De Ministerraad keurde de Regeringsverklaring definitief goed.
De Eerste Minister zal deze Regeringsverklaring voorstellen aan de Kamer van
Volksvertegenwoordigers omstreeks 14 uur.

De Ministerraad vergaderde op woensdag 14 juli 1999 in de Wetstraat 16 van 8.10 uur tot 11.15 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De Ministerraad keurde de Regeringsverklaring definitief goed. De Eerste Minister zal deze Regeringsverklaring voorstellen aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers omstreeks 14 uur.