17 dec 1996 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 17 december 1996

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 17 december 1996, in de Wetsraat 16, 08.00 uur tot 10.20 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad nam er akte van dat de periode van bemiddeling van de Overheid bij de sociale partners afgelopen is. Daarom zal de Regering het artikel 6 §3 van de wet van 26 juli 1996 over de bevordering van de werkgelegenheid en de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen uitvoeren. (persbericht 1 van 17/12/1996) In uitvoering van de begroting 1997 besprak de Ministerraad een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de uitvoering van twee kaderwetten. Daarnaast is er nog een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit die door werkgroepen wordt voorbereid. De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken van de werkzaamheden van deze werkgroepen. Ingevolge het einde van de bemiddelingsperiode worden volgende besluiten inzake werkgelegenheid en concurrentievermogen genomen: - De maximale loonmarge voor 1997 - 1999 wordt bepaald op 6,1% - De beslissingen vervat in het persbericht over de uitvoering van de begroting. (persbericht 2 van 17/12/1996) De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed over de winstdeelnemingen. (persbericht 3 van 17/12/1996) Vervolgens gaf de Ministerraad in het kader van de implementatie van maatregelen van budgettaire aard zijn akkoord met de oprichting van een patrimoniumvennootschap.