17 okt 1995 15:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 17 oktober 1995

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 17 oktober 1995, op de Wetstraat 16 van 12.00 uur tot 14.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. In het kader van de uitvoering van de begroting 1996 keurde de Ministerraad twee voorontwerpen van programmawet goed. Het eerste voorontwerp handelt over de sociale bepalingen. Het tweede voorontwerp heeft betrekking op de fiscale, financiële en diverse bepalingen. De Regering zal de twee voorontwerpen van programmawet nog deze week voor advies doorzenden aan de Raad van State. ( persbericht 1 van 17/10/1995) Daarnaast keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed i.v.m. +de overdracht van de personeelsleden van de Regie voor maritiem transport. ( persbericht 2 van 17/10/1995)