17 okt 2000 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 17 oktober 2000

De Ministerraad vergaderde op dindsag 17 oktober 2000 in de Wetstraat 16 vanaf 10.00 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt. De Ministerraad keurde de begroting 2001, het stabiliteitsprogramma van België 2001-2005 en de hervormingen voor de periode 2001 - 2005 goed. De Ministerraad keurde tevens de federale beleidsverklaring goed. De Eerste Minister spreekt om 14.30 uur de beleidsverklaring uit in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Om 16.00 uur leest de Eerste Minister de beleidsverklaring voor in de Senaat. De toespraak van de Eerste Minister in de Kamer van Volksvertegenwoordigers is live te volgen op zijn internetsite: http: //premier.fgov.be. De beleidsverklaring kan ook op de volgende sites geraadpleegd worden: http: //premier.fgov.be en http://belgium.fgov.be.