18 feb 1997 16:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 18 februari 1997

De Ministerraad vergaderde op dinsdag 18 februari 1997, in de +Wetstraat 16, van 8.15 uur tot 10.00 uur, onder het voor\-zit\-ter\-schap van +Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad nam een aantal beslis\-singen in het zogenaamde "Maribel-dossier". Dit betreft de invoering van een nieuw stelsel van patronale sociale lastenvermindering voor handarbeiders. (persbericht 1 van 18/02/1997) De Ministerraad keurde - na het advies van de Raad van State - een +aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit goed over de Regie voor Maritiem Transport. Deze ontwerpen behandelen de opheffing van de Regie en de sociale begeleiding en herinschake\-ling van het personeel van de Regie. (persbericht 2 van