18 okt 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 18 oktober 1996

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 18 oktober 1996, in de Wetstraat 16, van 10 uur tot 13.15 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. Ter gelegenheid van de stille optocht van 20 oktober 1996 doet de Eerste Minister een mededeling van de Regering op de persconferentie. Deze zal vanaf 15.00 uur plaats vinden in de perszaal van het kabinet van de Eerste Minister verdieping -2, inkom langs de Hertogstraat 4. De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed om het rechterlijk kader van de rechtbank van eerste aanleg te Neufchâteau met één rechter uit te breiden. De accijnzen op bier, wijn, mousserende wijn, aperitieven en cider zullen vanaf 4 november 1996 verhogen. (persbericht 1 van 18/10/1996) Verder keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed+ dat het bestaande ontwerp over noodhulp en hulp voor rehabilitatie in de ontwikkelingslanden uitbreidt. Tevens nam de Ministerraad kennis van het verslag van de noodhulpactiviteiten in de periode 1992-1996. Hierover zal de Staatssecretaris voor Ontwikkelings-samenwerking volgende week een persconferentie geven. (persbericht 2 van 18/10/1996) De Ministerraad keurde eveneens een ontwerp van Koninklijk Besluit +goed over de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders van motorvoertuigen. (persbericht 3 van 18/10/1996) In het kader van de harmonisatie van de spoorwegen in de Europese +Unie keurde de Ministerraad een ontwerp van Koninklijk Besluit goed. Dit ontwerp zet een Europese Richtlijn hierover om in Belgisch recht. Deze richtlijn zet een eerste stap in de verwezenlijking van de interne Europese markt voor het spoorwegvervoer. (persbericht 4 van 18/10/1996) In uitvoering van de begroting 1997 besprak de Ministerraad een reeks ontwerpen van Koninklijk Besluit voor de toepassing van twee kaderwetten van 26 juli 1996. (persbericht 5 van 18/10/1996)Daarnaast zijn er nog een aantal ontwerpen van Koninklijk Besluit die door werkgroepen worden voorbereid. De Ministerraad nam kennis van de stand van zaken van de werkzaamheden van deze werkgroepen. De Ministerraad ging akkoord om een onderhandse overeenkomst af te sluiten voor de verdere ondersteuning, gedurende één jaar, van een schakelsysteem bij de Regie der Luchtwegen. (persbericht 6 van 18/10/1996) De Ministerraad machtigde tevens de Minister van Vervoer om een +onderhandse overeenkomst af te sluiten met de firma Data General voor de verdere automatisatisering van het CANAC-centrum. (persbericht 7 van 18/10/1996) Daarnaast werd een ontwerp van Koninklijk Besluit goedgekeurd +waardoor ook het personeel van de "Intercommunale Centre Hosp