19 sep 1996 17:00

Verslag van de vergadering van de Ministerraad van 19 september 1996

De Ministerraad vergaderde op donderdag 19 september 1996, in de Wetstraat 16, van 8 uur tot 9.25 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene.
De Ministerraad nam kennis van de Regeringsmededeling die de Eerste Minister
Jean-Luc Dehaene om 10u.30 voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers uitsprak.
Regeringsmededeling
Beslissingen van de Ministerraad van 30 augustus 1996 over maatregelen inzake
preventie, repressie en slachtofferzorg bij seksuele misdrijven

De Ministerraad vergaderde op donderdag 19 september 1996, in de Wetstraat 16, van 8 uur tot 9.25 uur, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Jean-Luc Dehaene. De Ministerraad nam kennis van de Regeringsmededeling die de Eerste Minister Jean-Luc Dehaene om 10u.30 voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers uitsprak. Regeringsmededeling Beslissingen van de Ministerraad van 30 augustus 1996 over maatregelen inzake preventie, repressie en slachtofferzorg bij seksuele misdrijven